Polityka prywatności

Domki Tu i Teraz

1. Treść polityki prywatności

W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo informację o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych, które Firmy będące właścicielami kompleksu „Domki Tu i Teraz” a to:

Tu i Teraz Tarasek Spółka Jawna z siedzibą w Szczawnicy (34-460) przy ul. Samorody 31, wpisaną do KRS pod numerami:  NIP: 7352877898 , REGON: 351339235, KRS: 0000739773;

dalej jako: Firma, pozyskuje przy pomocy witryny internetowej działającej pod adresem: www.domkituiteraz.pl (dalej jako: Strona) oraz partnerów zewnętrznych do których witryn internetowych znajdą Państwo odnośniki w Stronie oraz plikach cookies wykorzystywanych przez Stronę. 

2. Przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych

Firma przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych i dlatego dane osobowe przetwarzane przy pomocy Witryny są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przetwarzając Państwa dane osobowe realizujemy obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: Rozporządzenie) oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego. 

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Firma jest Administratorem Państwa danych osobowych podawanych przy korzystaniu w ramach funkcjonowania Strony, tj. adresu e-mail, na który będą wysyłane potwierdzenia rezerwacji, informacje związane z pobytem i inne informacje wymagane przez Firmę do zawarcia rezerwacji noclegu lub innych spraw związanych z kontaktem na linii klient – Firma. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych, tj. adresu e-mail, na potrzeby przesyłania rezerwacji jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu przesyłania potwierdzenia rezerwacji, zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz zgody na przesyłanie ofert w ramach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania potwierdzenia rezerwacji. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania potwierdzenia i korzystania ze Strony. W ramach korzystania ze Strony mogą być Państwu przedstawiane informacje o produktach lub usługach świadczonych przez Firmę lub podmioty trzecie współpracujące z Firmą. Podanie dowolnych danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niektóre dane są niezbędne w celu otrzymywania przez Państwa informacji od Firmy. Odbiorcami danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu mogą być podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi hostingu, systemu rezerwacji, systemu obsługi płatności oraz usługi wsparcia informatycznego i marketingowego w zakresie niezbędnym dla świadczenia każdej z tych usług. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Firmy lub poprzez e-mail na adres: kontakt@domkituiteraz.pl. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Odnośniki do zewnętrznych stron internetowych oraz wtyczki

Na Witrynie znajdują się odnośniki lub wtyczki do następujących elementów:

 • rezerwacji, która jest wykonywana na stronie internetowej kontakt@domkituiteraz.pl ;
 • opinii zgromadzonych na stronie internetowej  kontakt@domkituiteraz.pl
 • silnika rezerwacji HotRes;
 • serwisu płatności e-Serwis; 
 • Kalendarz rezerwacji mobile-callendar;
 • portali społecznościowych (Facebook,  Instagram, tik-tok, you-tube). 

Dane osobowe przetwarzane (m.in. przekazywane) za pośrednictwem tych stron internetowych są administrowane przez podmioty trzecie i Firma nie jest ich administratorem. Przetwarzanie Państwa danych osobowych określają przepisy prawa, któremu podlegają administratorzy tych serwisów oraz ich regulacje wewnętrzne (np. polityki prywatności). Przy czym nie oznacza to, że część danych nie zostanie przekazana Firmie np. na podstawie umowy powierzenia danych albo nie zostanie Firmie przekazana do administrowania (np. po dokonaniu rezerwacji na stronie internetowej www.domkituiteraz.pl). W takich sytuacjach Firma zrealizuje względem Państwa ciążące na niej obowiązki informacyjne.

5. Pliki cookies

Pliki cookie to pliki tekstowe. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego (czyli urządzenia, przy pomocy którego przeglądają Państwo Stronę). Służą one rozpoznawaniu urządzenia przy ponownym połączeniu z daną witryną. Pliki cookies służą lepszemu ustaleniu indywidualnych potrzeb użytkownika. Nie pozwalają natomiast na ustalenie Państwa tożsamości. Firma nie udostępnia informacji pozyskanych przy użyciu tej technologii podmiotom trzecim. 

Witryna wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • pliki cookies sesyjne;
 • cookies google-analytics.com. 

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies w urządzeniu końcowym, z którego łączą się Państwo ze Stroną. W tym celu prosimy o skorzystanie z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w Państwa przeglądarce. Dostawcy popularnych przeglądarek internetowych oferują informacje na temat sposobu wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies. Jednak wyłączenie plików cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z niektórych funkcjonalności Witryny. Brak zmiany ustawień dotyczących plików cookies przy jednoczesnym dalszym korzystaniu ze Strony oznacza akceptację dla plików cookies stosowanych przez Stronę.

Google Analytics jest narzędziem, które wykorzystujemy do analizy Państwa wizyt na Stronie. Przy pomocy tego narzędzia nie zbieramy danych pozwalających na ustalenie Państwa tożsamości. Aplikacje Google Analytics wykorzystujemy w celu analizy ruchu internetowego na Stronie oraz dostosowania jej do Państwa potrzeb.

6. Potwierdzenia rezerwacji

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania potwierdzenia rezerwacji, informacji związanych z pobytem oraz innych informacji wymaganych przez Firmę do zawarcia rezerwacji noclegu lub innych spraw związanych z kontaktem na linii Klient – Firma. Administratorem Państwa danych osobowych podawanych przy korzystaniu ze Strony jest wskazany w punkcie 1. 

Podstawą prawną przetwarzania wskazanych wyżej Państwa danych osobowych na potrzeby przesyłania ww. informacji, jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Wyrażenie wszystkich powyższych zgód jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania przez Państwa informacji od Firmy. W ramach ww. informacji mogą być Państwu przedstawiane informacje o produktach lub usługach świadczonych przez Firmę lub podmioty współpracujące z Firmą. Podanie dowolnych danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich podanie jest niezbędne w celu otrzymywania przez Państwa ww. informacji od Firmy. 

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Firmy lub poprzez e-mail na adres: www.domkituiteraz.pl. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7. Kwestie nieuregulowane w polityce prywatności oraz okres obowiązywania

Domki Tu i Teraz

1. Treść polityki prywatności

W niniejszej polityce prywatności znajdą Państwo informację o zasadach przetwarzania i ochrony danych osobowych, które Firmy będące właścicielami kompleksu „Domki Tu i Teraz” a to:

Goofy Sport Maciej Opiela z siedzibą w Szczawnicy (34-460) przy ul. Samorody 31, wpisaną do pod numerem  oraz  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP: 7352649588, REGON: 362168740;

dalej jako: Firma, pozyskuje przy pomocy witryny internetowej działającej pod adresem : www.domkituiteraz.pl (dalej jako: Strona) oraz partnerów zewnętrznych do których witryn internetowych znajdą Państwo odnośniki w Stronie oraz plikach cookies wykorzystywanych przez Stronę. 

2. Przepisy regulujące przetwarzanie danych osobowych

Firma przywiązuje szczególną uwagę do ochrony danych osobowych i dlatego dane osobowe przetwarzane przy pomocy Witryny są przetwarzane w sposób zgodny z przepisami prawa z zakresu ochrony danych osobowych obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Przetwarzając Państwa dane osobowe realizujemy obowiązki wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: Rozporządzenie) oraz obowiązujących przepisów prawa krajowego. 

3. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Firma jest Administratorem Państwa danych osobowych podawanych przy korzystaniu w ramach funkcjonowania Strony, tj. adresu e-mail, na który będą wysyłane potwierdzenia rezerwacji, informacje związane z pobytem i inne informacje wymagane przez Firmę do zawarcia rezerwacji noclegu lub innych spraw związanych z kontaktem na linii klient – Firma. Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych, tj. adresu e-mail, na potrzeby przesyłania rezerwacji jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia.

Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu przesyłania potwierdzenia rezerwacji, zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną oraz zgody na przesyłanie ofert w ramach marketingu bezpośredniego jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania potwierdzenia rezerwacji. 

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wysyłania potwierdzenia i korzystania ze Strony. W ramach korzystania ze Strony mogą być Państwu przedstawiane informacje o produktach lub usługach świadczonych przez Firmę lub podmioty trzecie współpracujące z Firmą. Podanie dowolnych danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niektóre dane są niezbędne w celu otrzymywania przez Państwa informacji od Firmy. Odbiorcami danych osobowych, tj. imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu mogą być podmioty świadczące na rzecz Firmy usługi hostingu, systemu rezerwacji, systemu obsługi płatności oraz usługi wsparcia informatycznego i marketingowego w zakresie niezbędnym dla świadczenia każdej z tych usług. Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych do innego administratora. Udzielona zgoda może być cofnięta w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Firmy lub poprzez e-mail na adres: kontakt@domkituiteraz.pl. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

4. Odnośniki do zewnętrznych stron internetowych oraz wtyczki

Na Witrynie znajdują się odnośniki lub wtyczki do następujących elementów:

 • rezerwacji, która jest wykonywana na stronie internetowej kontakt@domkituiteraz.pl ;
 • opinii zgromadzonych na stronie internetowej  kontakt@domkituiteraz.pl
 • silnika rezerwacji HotRes;
 • serwisu płatności e-Serwis; 
 • Kalendarz rezerwacji mobile-callendar;
 • portali społecznościowych (Facebook,  Instagram, tik-tok, you-tube). 

Dane osobowe przetwarzane (m.in. przekazywane) za pośrednictwem tych stron internetowych są administrowane przez podmioty trzecie i Firma nie jest ich administratorem. Przetwarzanie Państwa danych osobowych określają przepisy prawa, któremu podlegają administratorzy tych serwisów oraz ich regulacje wewnętrzne (np. polityki prywatności). Przy czym nie oznacza to, że część danych nie zostanie przekazana Firmie np. na podstawie umowy powierzenia danych albo nie zostanie Firmie przekazana do administrowania (np. po dokonaniu rezerwacji na stronie internetowej www.domkituiteraz.pl). W takich sytuacjach Firma zrealizuje względem Państwa ciążące na niej obowiązki informacyjne.

5. Pliki cookies

Pliki cookie to pliki tekstowe. Są one zapisywane na dysku urządzenia końcowego (czyli urządzenia, przy pomocy którego przeglądają Państwo Stronę). Służą one rozpoznawaniu urządzenia przy ponownym połączeniu z daną witryną. Pliki cookies służą lepszemu ustaleniu indywidualnych potrzeb użytkownika. Nie pozwalają natomiast na ustalenie Państwa tożsamości. Firma nie udostępnia informacji pozyskanych przy użyciu tej technologii podmiotom trzecim. 

Witryna wykorzystuje następujące pliki cookies:

 • pliki cookies sesyjne;
 • cookies google-analytics.com. 

Mogą Państwo nie wyrazić zgody na umieszczanie cookies w urządzeniu końcowym, z którego łączą się Państwo ze Stroną. W tym celu prosimy o skorzystanie z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies w Państwa przeglądarce. Dostawcy popularnych przeglądarek internetowych oferują informacje na temat sposobu wyłączenia pobierania i przechowywania plików cookies. Jednak wyłączenie plików cookies może mieć negatywny wpływ na korzystanie z niektórych funkcjonalności Witryny. Brak zmiany ustawień dotyczących plików cookies przy jednoczesnym dalszym korzystaniu ze Strony oznacza akceptację dla plików cookies stosowanych przez Stronę.

Google Analytics jest narzędziem, które wykorzystujemy do analizy Państwa wizyt na Stronie. Przy pomocy tego narzędzia nie zbieramy danych pozwalających na ustalenie Państwa tożsamości. Aplikacje Google Analytics wykorzystujemy w celu analizy ruchu internetowego na Stronie oraz dostosowania jej do Państwa potrzeb.

6. Potwierdzenia rezerwacji

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wysyłania potwierdzenia rezerwacji, informacji związanych z pobytem oraz innych informacji wymaganych przez Firmę do zawarcia rezerwacji noclegu lub innych spraw związanych z kontaktem na linii Klient – Firma. Administratorem Państwa danych osobowych podawanych przy korzystaniu ze Strony jest wskazany w punkcie 1. 

Podstawą prawną przetwarzania wskazanych wyżej Państwa danych osobowych na potrzeby przesyłania ww. informacji, jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Wyrażenie wszystkich powyższych zgód jest dobrowolne, ale niezbędne w celu otrzymywania przez Państwa informacji od Firmy. W ramach ww. informacji mogą być Państwu przedstawiane informacje o produktach lub usługach świadczonych przez Firmę lub podmioty współpracujące z Firmą. Podanie dowolnych danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ich podanie jest niezbędne w celu otrzymywania przez Państwa ww. informacji od Firmy. 

Mają Państwo prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby marketingu bezpośredniego. Powyższe uprawnienia mogą Państwo zrealizować, zgłaszając je na podany wyżej adres Firmy lub poprzez e-mail na adres: www.domkituiteraz.pl. Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

7. Kwestie nieuregulowane w polityce prywatności oraz okres obowiązywania

Gdyby mieli Państwo wątpliwości lub pytania dotyczące polityki prywatności Firmy lub ochrony Państwa danych osobowych, uprzejmie prosimy o kontakt na adres e-mail: kontakt@domkituiteraz.pl. Niniejsza wersja polityki prywatności obowiązuje od dnia 01.01.2023 r. do czasu jej zmiany przez Firmę.